Kanjertraining

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining om kinderen te leren zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. In latere jaren is de ‘Kanjertraining’ aangepast om gebruikt te kunnen worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kanjertraining biedt verschillende schoolartikelen aan die complementair zijn aan de trainingen die ze geven. Watch4Media heeft onlangs de webshop compleet vernieuwd en gemoderniseerd.

Werkzaamheden