Nieuws, Websites

Digitale toegankelijkheid

Op vrijdag 29 januari 2021 hebben meerdere teamleden van Watch4media de digitale Indesign & PDF toegankelijkheidscursus succesvol afgerond. In deze cursus wordt geleerd hoe je Indesign en PDF-bestanden WCAG 2.1 toegankelijk kunt maken voor blinden en slechtzienden.

Wat is digitale toegankelijkheid?
Digitale toegankelijkheid betekent eigenlijk dat online gepubliceerde content bruikbaar en leesbaar is voor zoveel mogelijk mensen. Dus ook voor mensen met een beperking is het handig dat bestanden leesbaar kunnen zijn. Veel informatie die online staat, wordt namelijk in HTML-vorm aangeboden. Denk aan websites of online PDF-documenten. Veel van deze online-documenten zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor alle doelgroepen.

Verplichting voor overheden
Digitale toegankelijkheid is verplicht voor o.a. Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en instellingen uit de (semi-) publieke sector. Het is verplicht om te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA.

Wat is een digitale toegankelijke PDF?
Dat is een PDF die kan worden opgelezen door de computer. Veel mensen met een beperking gebruiken daar speciale tools voor (schermlezers) om dit te kunnen laten voorlezen. Dan moet wel jouw toegankelijke PDF aan speciale eisen voldoen, anders wordt dit helemaal niet of niet in de juiste volgorde opgelezen.

Aan welke eisen moet een digitale toegankelijke PDF dan voldoen?

  • Allereerst is het belangrijk de PDF gestructureerd op te bouwen uit verschillende lagen. Dit kan bijvoorbeeld met het programma Adobe Indesign.
  • Aan het bestand moeten diverse metadata ingevuld worden, plaatjes, tabellen en opsommingen moeten juist geplaatst worden en eventueel met alt-teksten gekoppeld worden.
  • Koppen en teksten moeten in alineastijlen opgemaakt worden en de leesvolgorde voor zowel blinden als slechtzienden moet juist ingesteld worden.
  • Alle informatie en elementen die niet gelezen hoeven te worden moeten meegenomen worden als artifacts.
  • Kleuren moeten ook AA toegankelijk zijn zodat slechtzienden zowel grote als kleine teksten gemakkelijk kunnen lezen. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden met een kleurencontrast tool.

Kortom een toegankelijke PDF maken is een beste klus… Bovenstaand is een kleine opsomming van wat er allemaal gedaan moet worden om een PDF toegankelijk te kunnen maken. 

Hoe weet je of een PDF toegankelijk is?
Dit kan bijvoorbeeld in het programma Adobe Acrobat. Dit kun je vinden bij gereedschappen en vervolgens bij het kopje toegankelijkheid. Hier kun je een toegankelijkheidscontrole uitvoeren en controleren of een PDF-bestand dusdanig toegankelijk is.

Heb je een vraag of wil je een toegankelijke PDF laten maken? Neem dan contact met ons op.