Weetwatjespoelt.nl

In Almere worden er veel wegwerpdoekjes, maandverband en tampons door het toilet gespoeld. Het gaat om diverse soorten doekjes: van schoonmaakdoekjes tot toiletdoekjes. Het gevolg hiervan is dat dit veel verstoppingen veroorzaakt bij de gemalen in Almere. De gemeente Almere heeft samen met Watch4Media een campagne ingericht om de bewoners van de stad bewust te maken van hun spoelgedrag. De campagne is speels vormgegeven, met als terugkerende elementen: een rioolstelsel waar diverse artikelen in ronddrijven.

Werkzaamheden