Oosterwold

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere waar ruimte is voor 15.000 nieuwe woningen. In Oosterwold zijn bewoners niet alleen verantwoordelijk voor hun woning, maar ook voor de woonomgeving. In opdracht van gemeente Almere, gebiedsmanagement Oosterwold, hebben wij dit document ontwikkeld. Dit document is een onafhankelijk onderzoek naar de community-vorming in Oosterwold waar ook de bewoners zelf aanbod komen. Het document voldoet aan de WCAG 2.1 norm (digitale toegankelijkheid). Lees hier meer over WCAG 2.1

Werkzaamheden